Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Ηνωμένες Πολιτείες

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

215 Υπογραφές
51 ημέρες υπόλοιπο
85 Υπογραφές
45 ημέρες υπόλοιπο
54 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο
47 Υπογραφές
73 ημέρες υπόλοιπο
45 Υπογραφές
69 ημέρες υπόλοιπο
44 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο
10 Υπογραφές
85 ημέρες υπόλοιπο
7 Υπογραφές
89 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες στην τοπική γλώσσα (Αγγλικά)

10.646 Υπογραφές
144 ημέρες υπόλοιπο
5.575 Υπογραφές
90 ημέρες υπόλοιπο
4.593 Υπογραφές
54 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα