Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — USA

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

1 744 Signaturer
78 dagar återstående
1 438 Signaturer
56 dagar återstående
317 Signaturer
64 dagar återstående
223 Signaturer
27 dagar återstående
117 Signaturer
57 dagar återstående
95 Signaturer
48 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu